Galeria

kontener 1,7m3         (max waga ładunku 2t)
kontener 2,5m3          ( max waga ładunku 3t)
kontener 5m3         (max waga ładunku 5-6t)

 

kontener 7m3     ( max waga ładunku 8-9t)

 

gruz betonowy
gruz ceglany
zmieszane odpady budowlane
zapakowane odpady azbestowe ( ETERNIT )